‘‘ निवडक व्यायाम प्रकारांचा कबड्डी खेळाडूंच्या वेग, दिशाभिमुखता व स्फोटक ताकत या शारीरिक क्षमतेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास’’

डॉ. देवेंद्र बापुसोा बिरनाळे

Abstract


प्रस्तुत संशोधनाचा उद्देश हा निवडक व्यायाम प्रकारांचा कबड्डी खेळाडूंच्या वेग, दिशाभिमुखता व स्फोटक ताकत या शारिरीक क्षमतेच्या घटकांच्यावर काय परिणाम होतो हे पाहणे हा आहे. संशोधन अभ्यासासाठी जयहिंद

Full Text:

PDF
Copyright (c) 2018 Edupedia Publications Pvt Ltd

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 

All published Articles are Open Access at  https://journals.pen2print.org/index.php/ijr/ 


Paper submission: ijr@pen2print.org