Vol 5, No 18 (2018)

Vol-5-Issue-18-July-2018-2nd EduIndex International Conference on Science Changes the World

2nd EduIndex International Conference on Science Changes the World held on 28-29th June 2018 at Edupedia Publications Pvt Ltd, New Delhi in Association with www.tadqiqot.uz of the Republic of Uzbekistan

Table of Contents

Research Articles

Sh. Inagamov, I.U. Tashkenbaeva, F.N. Bahramova, A.F. Nuriddionov
PDF
1-4
Khuchkarov Vakhob Khashimovich
PDF
5-14
Sevara Rustamova
PDF
15-19
Xakimova Farida Ilhom qizi, Ergasheva Sadoqat Eshmamat qizi
PDF
20-23
Karakulov Xolmeli Mirzayevich, Shukurov Fahriddin Turabovich, Rahmonov Furqat Abduxakimovich, Isroilov Fahriddin Murodqosimovich
24-30
Karakulov Xolmeli Mirzayevich, Shukurov Fahriddin Turabovich, Rahmonov Furqat Abduxakimovich, Isroilov Fahriddin Murodqosimovich
PDF
24-30
Turobova Gulnoza, Sultanova Rushana, Jurayeva Raykhon
PDF
31-37
J.A. Rizaev, B.S .Azizov, F.F. Shokirova, A.F. Nuritdinov
PDF
38-44
Yulduz Isamukhametova, : Adiba Usmankhodjaeva, Anna Prokhorova
PDF
45-46
Jakhongir Abduvakilov, Jasur Rizaev, Orif Muminov, Dilmurod Abdullaev
PDF
47-55
Khaydarova Gozal Bagiddinovna, Khodjibekov Marat Khudaykulovich
PDF
56-57
Fayzullayev Xurshid
PDF
58-62
Muhammedov Aziz
PDF
63-67
Zaripova Rushana Robertovna
PDF
68-71
a b
PDF
72-77
Abdurahmonova Saltanat, Khidirov Bobur
PDF
78-82
Ayimbetova Zamira
PDF
83-87
Rakhimova Maftuna
PDF
88-91
Baratova Dildora
PDF
92-95
Abduhamidov Sardor Mardanakulovich, Rasulova Aziza Komilovna, Normamatova Nafisa Soatmurod kizi
PDF
96-98
Shoirakhon F. Yuldosheva
PDF
99-103
Shokhruz Sharipov Faxriddin o`g`li
PDF
104-107
Ergasheva Sadokat Eshmamat kizi, Xakimova Farida Ilhom kizi
PDF
108-111
Айимбетова Замира
PDF
112-114
. Q. Jarimbetov,, M. Palimbetova
PDF
115-118
Umirzakov Zarpulla Antarovich, Tovbayev Bahrom Habubullayevich
PDF
119-125
Shakhzod Samadov, Akhadjon Odine’matov, Mirlaziz Mamatov, Gozzal Kayipnazarova
PDF
126-129
Shakhzod Samadov, Shakhzoda Mullaboeva, Otabek Nizomov
PDF
130-136
Khaydarova Gozal Bagiddinovna, Khodjibekov Marat Khudaykulovich
PDF
137-138
Sultanova R.Kh, Tulaganov R.Т, Allanazarova M.K, Tursunova L.I.
PDF
139-140
Umirzakov Zarpulla Antarovich, Tovbayev Bahrom Habubullayevich
PDF
141-147
Q. Jarimbetov, M. Palimbetova
PDF
148-151
Z. Ganieva
PDF
152-155