Vol 7, No 1 (2020)

Vol-7-Issue-1-January-2020

Send papers for publication to editor@eduindex.org mention in mail Paper for IJR.

Table of Contents

Research Articles

Fozilov Odil Yuldashevich
PDF
1-7
Sattarova Borno Mamatovna, Borno Mamatovna
PDF
8-20
Jumakulov Jamshid Panjievich
PDF
21-31
Tojiyeva Dilbar Shukurovna
PDF
32-37
Uralova Oysuluv Poyon kizi
PDF
38-44
Usmonxodjayeva Moxiraxon Abdumalikxodjay
PDF
45-53
Ruzimuratova Muxabbat Ismoilovna
PDF
54-62
Alimova Shakhnaza Yakhshiboyevna
PDF
63-70
Mandapati Harsha Vardhan, K. Veeraiah
PDF
71-85
Zebo Yakhshiyeva
PDF
86-93
Kochkarov Bahodir Abdullajonovich
PDF
94-99
Mad’yarova Salimakhan Numandjanovna
PDF
100-110
Rashida Akhmedova
PDF
111-119
Mehri Kabulovna Maksetova
PDF
120-122
Axmedova Mukaddaskhon Tursunovna
PDF
123-127
Nodirbek B.Bekmirzayev
PDF
128-132
Elova Umida Ruzimurodovna
PDF
133-139
Nnadi, John Wogunka, Wopara Onuoha Fidelis, odwin Chukwuma Jacob Nmegbu
PDF
140-152